Trong thời gian Alphatest nếu các bạn gặp bất cứ lỗi gì, hoặc muốn đóng góp thêm gì thì xin vui lòng Reply tại topic này.
BQT sẽ ghi nhận những đóng góp của các bạn và sẽ có phần quà nho nhỏ cho nhưng ý kiến đóng góp tích cực cho MU 88.
Thanks !